Östersjöfestivalen
Virserums Musikdagar
Korrö folkmusikfestival
Musik på Slottet
Dalhalla
Opera på Skäret

Hilde Björkum - ny ordförande i Norske Festivaler

På årsmötet- och medlemskonferensen i Molde 12-13 februari, blev verksamhetsledaren för Förde folkemusikfestival, Hilde Björkum, vald till ny ordförande i Norske Festivaler. Hon tar över efter Svein Eriksen. Norske Festivaler är en medlemsorganisation för 75 kulturfestivaler inom alla konstområden i Norge. Ändamålet med nätverket er att styrka positionen för festivalerna genom kompetansutveckling, kunskapsproduktion och förmedling. Läs mer om Norske Festivaler

EFFE Label - vad händer nu?

Vi vill tacka alla de 896 festivaler som ansökt om EFFE Label. Festivaler från 32 olika länder med program inom olika konstområden visade intresse för att vara en del av EFFE plattformen. Bland  festivalerna programsätter 71% musik, 40% dans, och 38% teater. Åven festivaler inom film, litteratur, fotografi och opera är väl representerade i ansökningarna.

Ny svensk musik på festivalerna- för tredje året i rad

Samarbetet med Föreningen Svenska Tonsättare och STIMs Promotionnämnd fortsätter och utökas under 2015. Under 2013 och 2014 har samarbetet huvudsaklingen fokuserad på ny svensk musik på våra medlemsfestivaler i Sverige. Från och med 2015 utökas samarbetet till att även gälla ny svensk musik på festivaler utomlands. Medlemsfestivalerna håller nu på att skicka in konsert- och produktionsförslag som Svenska Musikfestivalers arbetsutskottet tar beslut om stöd 31 mars. Deadline för ansökan är 15 mars.

Ny medlem i Svenska Musikfestivaler

Musikmöte på Isidors Kulle som arrangeras av Huaröds Kammarorkester och som i år går av stapeln 28 juni är ny medlem i Svenska Musikfestivaler. Alla festivaler i Sverige inom alla konstområden kan bli medlem i SMF. Föreningen arbetar konsekvent för festivalformens utveckling och dess självklara plats i svenskt kulturliv och vill att festivalen som arrangörsform ska inta en tydlig plats i svensk kulturpolitik.