Östersjöfestivalen
Virserums Musikdagar
Korrö folkmusikfestival
Musik på Slottet
Dalhalla
Opera på Skäret

Festivaler på gång Se alla festivaler...

25 maj - 19 okt 2014
3 aug - 20 sep 2014
22 - 30 aug 2014
13 - 19 okt 2014
22 - 26 okt 2014
19 - 22 nov 2014
4 - 8 feb 2015
5 - 8 feb 2015
1 - 31 jul 2015
7 - 8 aug 2015

Ny halverad medlemsavgift från 2015

Föreningen Svenska Musikfestivaler har under våren och försommaren arbetat fram ett nytt måldokument. I dokumentet beskrivs bakgrunden till ändringarna, visionen, målen och en handlingsplan för de närmaste åren. För att attrahera flera musikfestivaler, men i förlängningen även festivaler med andra konstformer har SMF halverat sin medlemsavgift från 2015 och framåt. Denna åtgärd är till för att bredda underlaget, men samtidigt understreka festivalens roll som viktig kulturbärare nu och i framtiden.

Ny svensk musik på festivalerna

Samarbetet mellan Svenska Musikfestivaler och Föreningen svenska tonsättare startade som ett pilotprojekt 2013. Med stöd från STIMs Promotionnämnd har ett antal festivaler även detta år fått stöd för att programsätta ny svensk musik på festivalerna. Under 2014 medverkar 13 produktioner på 10 festivaler i samarbetet. Pilotprojektet får stor uppskattning från arrangörer, utövare och tonsättare. Och förhoppningsvis fortsätter samarbetet även 2015.

Publikutveckling i det offentliga rummet

Svenska Musikfestivalers verksamhetsledare, Jan Ove Hafstad, gjorde igår, den 14 augusti, ännu en föreläsning om den europeiska festivalstudien. Nu med fokus på festivalpubliken. FESTudy baseras på data från 390 europeiske festivaler under 2008-2011 som publicerades i november 2013. Den öppna konferensen på Kulturhuset i Stockholm, arrangerades av Intercult i samarbete med Stockholm Fringe Fest som en del av EU-projektet RIVERS OF OPPORTUNITIES. Audience development in public spaces – to build and measure

Den obundna kraften

Sverige ligger efter övriga Europa när det gäller att erkänna festivalen som en viktig kulturbärare. Det menar Peter Eriksson och Noomi Hedlund på branschorganisationen Svenska Musikfestivaler. I en debattartikel publiserad i musikmagasinet OPUS inför sommaren 2014, beskriver de den besvärliga situationen för festivalarrangörer i Sverige. Läs hela artikeln på sidan: Om SMF...