Östersjöfestivalen
Virserums Musikdagar
Korrö folkmusikfestival
Musik på Slottet
Dalhalla
Opera på Skäret

Ny medlem i Svenska Musikfestivaler

Musikmöte på Isidors Kulle som arrangeras av Huaröds Kammarorkester och som i år går av stapeln 28 juni är ny medlem i Svenska Musikfestivaler. Alla festivaler i Sverige inom alla konstområden kan bli medlem i SMF. Föreningen arbetar konsekvent för festivalformens utveckling och dess självklara plats i svenskt kulturliv och vill att festivalen som arrangörsform ska inta en tydlig plats i svensk kulturpolitik.

Ny ansökningstid för unga festivalledare till Syd Korea

The deadline to apply for the Atelier for Young Festival Managers in Gwangju, 31 August – 6 September 2015, is extended until 16 February 2015 ! Apply now! Are you part of the next generation of artistic festival directors? Do you want to broaden your programming skills and be inspired by experienced leaders in the field? Do you want to join a new network of future festival leaders worldwide?

Stort tack till alla festivaler som sökte EFFE

875 festivaler i hele Europa har ansökt om en "EFFE Festival Label". Här finns små och stora festivaler från olika geografiska områden och inom alla konstområden. 43 av dessa var svenska. Därmed kom Sverige som land sexa en bit efter land som Frankrike, Italien, Portugal, men i paritet med Belgien och Grekland. Se hela listan nedan. Det nationella experternas juryarbete avslutades 9 januari och under våren ska den internationella juryn komma fram till ett resultat. På en gala i September 2015 kommer listan presenteras och priser delas ut.

Stödet till kulturtidsskrifterna i fara

17december ställde 21 nationella musikorganisationer i det fria musiklivet sig bakom kravet att rädda kulturtidskriftsstödet. Föreningen Svenska Musikfestivaler var en av dessa. Flertalet av kulturutskottets ledamöter ansåg att stodet till kulturtidsskrifterna borde skäras ned med hela 75%. 18 december debatterades frågan i riksdagen. På grund av den massiva protesten från flera håll återremitteras nu ärendet till kulturutskottet för ny behandling. Se vårt pressmeddelande: Det fria musiklivet: Säkra stödet till kulturtidskrifterna!

EFFE - den svenska expertjuryn är klar!

Svenska Musikfestivaler (SMF) har nu - som samordnare av EFFE i Sverige - tillsatt en nationell expertgrupp på 5 personer som efter 15 december kommer evaluera de svenska festivalerna. Experterna poängsätter festivalerna enligt ett centralt förutbestämt system samt skickar tillsammans med SMF en rekommendation till den internationella juryn i Europa. Den svenska juryn består av