Östersjöfestivalen
Virserums Musikdagar
Korrö folkmusikfestival
Musik på Slottet
Dalhalla
Opera på Skäret

35 svenska festivaler får en EFFE Label 2015-2016

Den internationella juryn har beslutat att ge 761 festivaler i 31 europeiska länder en EFFE Label. 35 svenska festivaler får utmärkelsen. På söndag 27 september i Paris, inbjuds Europas festivaler att delta i EFFE Award Ceremony och EFFE Community Launch för att fira den första projektomgången av EFFE Labels and Awards. Ceremonin arrangeras i samarbete med Festival d'Automne à Paris, Théâtre de la Ville och Google Cultural Institute.

Fem ny medlemmar 2015

Svenska Musikfestivaler har fått fem nya medlemmar 2015, av dessa är två gamla medlemmar som återkommit och tre är med för första gången. De finns i hela södra Sverige, från Uppsala i nord till Huaröd och Ystad i söder, från Gotland till Kalv i Västra Götaland. Gotland Chamber Music Festival och Kalvfestivalen för nutida konstmusik är gamla bekanta. Nya är Musikmöte på Isidors Kulle, Ystad Sweden Jazz Festival samt Uppsala Internationella Gitarrfestival. Alla utom gitarrfestivalen (oktober) arrangerar festival under sommarmånederna. Därmed är medlemsantalet 44 festivaler.

Svenska festivaler i fokus i Turkisk tidskrift

Turkiets klassiska musiktidskrift - Andante - har nyligen gjort en specialutgåva om musiklivet, musikinstitutionerna och festivalerna i Sverige. Specialutgåvan börjar med en flersidig interview med kulturministern, Alice Bah Kunke, och fortsätter med flera av Sveriges största institutioner, orkestrar och körer i flera svenska städer. På sidorna 22-23 samt 30-35 beskrivs Svenska Musikfestivaler medlemmar, de klassiska musikfestivalerna.

Svenska Musikfestivaler ny medlem i MAIS

Svenska Musikfestivaler är ny medlem i MAIS - Musikarrangörer i Samverkan - ett samarbetsorgan för Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Svensk Jazz, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) och Föreningen Svenska Musikfestivaler (SMF). Läs mer på mais.se.

Vikingur Ólafsson tar över Vinterfest

Vinterfest, den högt profilerade festivalen i Mora, Orsa och Älvdalen, med Martin Fröst som konstnärlig ledare och som av The Times har kallats "at last a classic music festival that rocks", har engagerad den isländska pianisten Vikingur Ólafsson som ny konstnärlig ledare. Festivalen äger rum nästa gång 18-21 februari 2016. Läs mer på festivalens egen hemsida

Hilde Björkum - ny ordförande i Norske Festivaler

På årsmötet- och medlemskonferensen i Molde 12-13 februari, blev verksamhetsledaren för Förde folkemusikfestival, Hilde Björkum, vald till ny ordförande i Norske Festivaler. Hon tar över efter Svein Eriksen. Norske Festivaler är en medlemsorganisation för 75 kulturfestivaler inom alla konstområden i Norge. Ändamålet med nätverket er att styrka positionen för festivalerna genom kompetansutveckling, kunskapsproduktion och förmedling. Läs mer om Norske Festivaler