Östersjöfestivalen
Virserums Musikdagar
Korrö folkmusikfestival
Musik på Slottet
Dalhalla
Opera på Skäret

Festivaler på gång Se alla festivaler...

25 maj - 19 okt 2014
13 - 19 okt 2014
22 - 26 okt 2014
19 - 22 nov 2014
4 - 8 feb 2015
5 - 8 feb 2015
1 - 31 jul 2015
7 - 8 aug 2015

SMF samordnar ny europamärkning av festivaler

PRESSMEDDELANDE: "Europa for Festivals, Festivals for Europa" är en ny internationell festivalplattform för festivaler engagerade i konsten och i de samhällen de verkar. Europeiska kommissionens nya pilotprojekt, som verkställs av European Festivals Association (EFA), har öppnat en europeisk ansökningsprocess som stängs 15 november 2014. De mest innovativa konst- och kulturfestivalerna får ett erkännande. En internationell festivaljury, bestående av experter med bred kompetens inom konst och kultur avslutar urvalsprocessen.

Ny kulturkommissionär från Ungern

I den nya Eu-kommissionen som tillträder 1 november har blivande ordföranden Jean-Claude Juncker föreslagit Tibor Navracsics - nuvarande Utrikesminister i Viktor Orbans regering i Ungern - till ny Kulturkommissionär efter Androulla Vassiliou från Cypern. Förslagit har redan väckt protester. Inte minst p g a den ungerska regeringens inskränkningar av yttrandefriheten och landets milt sagt konservativa kulturpolitik, något som bekräftats av ungerska festivalkollegor de senaste åren.

Revansch för Dalhalla Opera

Operafestivalen i Dalhalla gör storslagen comeback 2015. Då ges Turandot av Puccini med ingen mindre än Nina Stemme i huvudrollen. Vilken revansch för Dalhalla Opera som 2014 fick sina datum kapade och fick ställa in. Scenografen Bengt Gomér gör regi och scenografi och Bente Rolandsdotter skapar kostymerna. Tobias Ringborg dirigerar en fullskalig orkester bestående av Dalasinfoniettan och Gävle Symfoniorkester. Det är bara att gratulera!

Ny halverad medlemsavgift från 2015

Föreningen Svenska Musikfestivaler har under våren och försommaren arbetat fram ett nytt måldokument. I dokumentet beskrivs bakgrunden till ändringarna, visionen, målen och en handlingsplan för de närmaste åren. För att attrahera flera musikfestivaler, men i förlängningen även festivaler med andra konstformer har SMF halverat sin medlemsavgift från 2015 och framåt. Denna åtgärd är till för att bredda underlaget, men samtidigt understreka festivalens roll som viktig kulturbärare nu och i framtiden.